Schutterij St. Martinus Born werd opgericht in 1608 en heropgericht in november 1985. 
De leden dragen het uniform van de Coldstream Guards.
De koningsvogel dateert uit 1610, de oudste koningsplaat dateert uit 1739.