Op Pinksterzondag 9 juni a.s. vindt de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Born plaats. De processie vertrekt aansluitend aan de H. Mis van 9.30 uur vanuit onze Sint Martinuskerk te Born.

Verder zijn wij zeer verheugd dat onze bisschop H. Smeets op zondag 16 juni a.s. voor zal gaan in een Pontificale Hoogmis om 10.30 uur. Als schutterij willen wij monseigneur Smeets een warm welkom geven.