Wie gaat Stan van Sloun opvolgen. Die vraag stond centraal bij het vogelschieten. Mede omdat in 2018 in Born het afsluitende Bondsfeest zal plaatsvinden en de koning het defilé mag afnemen, is het een bijzondere eer om dan koning te mogen zijn. Han van Beek, Stan van Sloun, Elke Verjans, Andre Bus, Sven van Sloun, Rob Deuss en George Stegeman bonden met elkaar de strijd aan. Het was spannend, en op de laatste momenten daalde een stilte over het schutterterrein. Uiteindelijk haalde Rob Deuss met het 136ste schot de koningsvogel naar beneden. Niet de eerste keer voor hem. Reeds 6 maal was hij hiervoor koning en éénmaal droeg hij het zilver omdat zijn echtgenote Marion koning was.  In die tijd stonden de reglementen van de schuttersbond nog niet toe dat een vrouw het zilver mocht dragen. Dat is nu anders.  Rob heeft wel aangegeven dat dit de laatste keer is dat hij de strijd is aangegaan.