HERDENKINGSPLECHTIGHEID BRITSE GEVALLENEN OP DE R.K. BEGRAAFPLAATS (MGR. BUCKXSTRAAT) TE BORN ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 OM 16.00 UUR

 

GEORGANISEERD DOOR SCHUTTERIJ ST. MARTINUS BORN IN SAMENWERKING MET DE STICHTING OORLOGSGRAVENCOMITÉ SITTARD

 

15.45 uur          Opstellen op de begraafplaats

16.00 uur          Aanvang van de herdenking

 

1.           Welkomstwoord door Angelique Heijnen en Hub Lemmens

2.           Gedicht voorgedragen door Shayenna Fijneman, leerling basisschool Swentibold Born

3.           Gebeden door de vertegenwoordigers van de kerken: Pastoor F. Houwman, Mevrouw C. Prins, Reader J. Waterschoot.

4.           Act of Remembrance:

·      The Lord’s Prayer                                                                   Onze Vader

Our Father,                                                                                     Onze Vader,

who art in heaven,                                                                         Die in de hemel zijt,

Hallowed be thy name,                                                                 Uw naam worde geheiligd,

thy kingdom come,                                                                        Uw rijk kome,

thy will be done,                                                                             Uw wil geschiede, op aarde

on earth as it is in heaven.                                                            zoals in de hemel.

Give us this day our daily bread                                                   Geef ons heden ons dagelijks brood

and forgive us our trespasses,                                                      en vergeef ons onze schulden,        

as we forgive those                                                                       zoals ook wij vergeven

who trespass against us.                                                              aan onze schuldenaren.

And lead us not into temptation,                                                   En breng ons niet in beproeving

but deliver us from evil.                                                                 Maar verlos ons van het kwade.

for Thine is the Kingdom,                                                             Want van U is het Koninkrijk en

the power and the glory,for ever and ever,                                  de kracht en de heerlijkheid.

Amen.                                                                                             Amen.

·      Krans- en bloemlegging door militaire vertegenwoordigers, bestuursleden en gasten. De kransen en bloemen worden aangereikt door leden van Jong Nederland Born: Martijn Spee en Ton van den Hoogen.

·      Prayer reader J. Waterschoot:

Let us remember before God, and commend to his sure keeping:

Those who have died for their country in war;

Those whom we have known, and whose memory we treasure;

And all who have lived and died in the service of mankind

·      Sentence of Remembrance door Britse vertegenwoordiger

They shall not grow old as we that are left grow old;

Age shall not weary them, nor the years condemn,

At the going down of the sun and in the morning,

We will remember them.

5.           Dodenappèl. Erewacht bij graven.

6.           Lament op bag pipe door Drs. Kenny Brouwers s.s.t.t.

7.           Last post (op trompet) door Yuri Janson, Harmonie l’ Union Born

8.           De stilte – The Silence (2 minuten)

9.           Reveille (op trompet) door Yuri Janson, Harmonie l ‘Union Born

10.        Final Sentence of Remembrance

“When you go home, tell them of us and say

For your tomorrow, we gave our today”

11.        Zegening, the Blessing: The Lord bless us and keep us; the Lord make his face to shine upon us, and be gracious to us; the Lord lift up his countenance upon us, and give us peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.

Schutterij St. Martinus Born en het Oorlogsgravencomité Sittard herdenken dit jaar wederom gezamenlijk de Britse gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog.

De herdenkingsactiviteiten zijn gericht op het bewust maken van jongere generaties, dat vrede en vrijheid zwaar bevochten zijn en nooit als vanzelfsprekend mogen worden ervaren.

 

Wij nodigen belangstellenden van harte uit de herdenking in Born, alsook de overige herdenkingen bij te wonen en zo stil te staan bij de vele Britse militairen die in onze provincie hun leven lieten voor onze vrijheid.

 

De overige herdenkingen vinden plaats op:

Zaterdag 11 november in Grevenbicht (Protestantse kerk, 14.30 uur)

Zaterdag 11 november in Sittard (Algemene Begraafplaats, 11.00 uur)

Klaprooszondag 12 november (Grote Kerk, 10.00 uur, en Ophoven, 11.30 uur)

 

 

Voor meer informatie: http://www.stichting-ocs.nl