JA, DAT BELOOF IK. VOOR OUTER, HEERD EN TROON

 

Han van Beek, lid van schutterij St. Martinus Born, is opgenomen als lid in de Edele Eed Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus.

De orde wordt ook wel kortweg “De Orde van de Rode Leeuw” genoemd.

Opname in deze orde is de belangrijkste onderscheiding binnen de O.L.S. - federatie en het schutterswezen in de beide Limburgen.

 

Op zondag 22 januari jl. vond de officiële investituur plaats in de St. Remigius kerk van Schimmert. De kerk barstte bijna uit haar voegen door de grote belangstelling. Delegaties van schutterijen in uniform en bijbehorende familieleden en vrienden waren in grote getalen aanwezig. Het was een indrukwekkende viering opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola en de drumband en het Jachthoornkorps van Schutterij St. Sebastiaan. Een viering die bol stond van mooie tradities en protocol.

 

21 schutters uit Nederlands en Belgisch Limburg werden door het Kapittel opgenomen. De decorandi werden een voor een naar voren geroepen, in de mantel gehesen en Grootmeester Ger Koopmans bezegelde vervolgens met het zwaard de opname in de Orde van de Rode Leeuw. De kandidaten antwoordden “dat beloof ik voor Outer, heerd en troon”. Ze kregen vervolgens het onderscheidingsteken opgespeld. In dit onderscheidingsteken komen de eeuwenoude tradities van het schutters- en gildenwezen en de band met de Katholieke Kerk tot uitdrukking. En zoals grootmeester Ger Koopmans het verwoordde tijdens de dienst: deze heuglijke gebeurtenis is een prachtig antwoord van harmonie en verbondenheid in een ingewikkelde tijd.

 

De orde van de Rode Leeuw wordt elk jaar uitgereikt aan schutters uit de beide Limburgen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor het schutterswezen.

 

En wat onze eigen Rode Leeuw betreft hieronder een korte opsomming:

Han was een van de initiatiefnemers van de heroprichting van schutterij St. Martinus Born in de jaren 1984 / 1985. Hij heeft diverse functies binnen de schutterij bekleed, zoals tamboer-majoor, tamboer, secretaris, buksmeester, geweerdrager, lid van de exercitieploeg en hij is thans een trotse vaandeldrager. Hij is een steunpilaar binnen het schietgebeuren en heeft jarenlang het beheer van de schootsvelden op zich genomen, alsook het noodzakelijke rapen van de kogels georganiseerd. Tevens is hij een deskundig lid van de schietcommissie en begenadigd schutter in het A-zestal. Hij blijft altijd de rust zelve, ook al is de situatie er soms niet naar. Bij schuttersfeesten is hij vaste contactpersoon naar de overheden met als doel veilige schootsvelden te ontwerpen en ook is hij dan betrokken bij de plaatsing van de schietbomen. Binnen de schutterij fungeert hij als algemeen vraagbaak en raadgever. Ook is hij de stuwende kracht achter de succesvolle rommelmarkten waarvan de opbrengst uiteraard ook naar de schutterij gaat. Han is een stille, maar onmisbare kracht binnen de schutterij. Altijd paraat op het moment dat ondersteuning nodig is. Hij heeft van 1985 tot en met 2015 deel uitgemaakt van het bestuur, en toen hij er mee stopte was zijn boodschap: “ik stop nu wel als bestuurslid, maar blijf wel alles gewoon nog doen”.

Kortom een lid om als vereniging trots op te zijn.

 

In aanwezigheid van een delegatie van het Bondsbestuur en een delegatie van de schutterij werd een trotse Han na afloop uitbundig gefêteerd.