Heugelijk nieuws!

Vrijdagavond 9 december is een delegatie van het Bondsbestuur op bezoek geweest in onze unit met een verrassing: Han van Beek wordt opgenomen in de Edele Eed Broederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus. Naast Ton van Sloun komt er dus een tweede Rode Leeuw binnen onze vereniging.

Ook familie van Han was aanwezig en een grote delegatie van ons eigen bestuur.

Han was naar de unit gelokt i.v.m. vergadering. Er waren door de gemeente vragen gesteld over de verschoten kogels van het laatste Bondsfeest en hij was dus bij binnenkomst zeer verbaasd door deze ‘overval’.

De Edele Eed Broederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus is een prestigieuze schuttersorde die in 1979 is opgericht door oud-president van het OLS dhr. L. Jans.

Om deze onderscheiding te mogen ontvangen moet men zeer specifieke verdiensten hebben verricht voor het schutterswezen.

Een korte opsomming:

Han was een van de initiatiefnemers van de heroprichting van schutterij St. Martinus Born in de jaren 1984 / 1985. Hij heeft diverse functies binnen de schutterij bekleed, zoals tamboer-majoor, geweerdrager en thans is hij een trotse vaandeldrager. Hij is een steunpilaar binnen het schietgebeuren en heeft jarenlang het beheer van de schootsvelden op zich genomen, alsmede het noodzakelijke rapen van de kogels georganiseerd. Tevens is hij een deskundig lid van de schietcommissie en begenadigd schutter in het A-zestal. Hij blijft altijd de rust zelve, ook al is de situatie er soms niet naar.

Bij schuttersfeesten is hij vaste contactpersoon naar de overheden met als doel veilige schootsvelden te ontwerpen en ook is hij dan betrokken bij de plaatsing van de schietbomen. Binnen de schutterij fungeert hij als vraagbaak en raadgever. Een stille, onmisbare kracht binnen de schutterij.

 

Hij heeft van 1985 tot en met 2015 deel uitgemaakt van het bestuur, en toen hij er mee stopte was zijn boodschap: “ik stop nu wel als bestuurslid, maar blijf wel alles gewoon nog doen”.

 

Van harte proficiat Han. Ere wie ere toekomt, je hebt het verdiend!

 

De officiële investituur vindt plaats op zondag 22 januari in Schimmert. Hierover later meer.