JAARPROGRAMMA 2020                                             

JANUARI
28-01-2020       1e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

FEBRUARI
07-02-2020       Snertavond en schieten met de luchtbuks
15-02-2020       Begeleiden Prinsenparen naar de Prinsenreceptie
18-02-2020       2e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

MAART
20-03-2020       Voorjaarsvergadering
15-03-2020       Rommelmarkt Gemeenschapshuis
31-03-2020       3e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

APRIL
13-04-2020       Opening Paasmarkt door de Drumband (onder voorbehoud)
27-04-2020       Presentatie Koningspaar
28-04-2020       4e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

MEI
10-05-2020      1e Bondsfeest Linne
24-05-2020      2e Bondsfeest Broeksittard
26-05-2020      5e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born
31-05-2020      Processie Born (Pinksterzondag)

JUNI
06-06-2020      Persoonlijk Kampioenschap Schutterij St. Martinus Born (onder voorbehoud)
21-06-2020      3e Bondsfeest Holtum
30-06-2020      6e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

JULI
05-07-2020      OLS Meijel
19-07-2020      ZLF Schimmert

AUGUSTUS
23-08-2020     Koningsvogelschieten Schutterij St. Martinus Born
30-08-2020
    4e Bondsfeest Grevenbicht Heilig Kruis

SEPTEMBER
20-09-2020      7e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

OKTOBER
11-10-2020       Rommelmarkt Gemeenschapshuis Born
18-10-2020      Optocht Oktoberfeest Sittard
18-10-2020      Bezoek Oktoberkermis door de Jeugdleden
20-10-2020      8e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born
okt/nov 2020    Ledenvergadering Schutterij St. Martinus Born
okt/nov/ 2020   Herfst/Winteractiviteit

NOVEMBER
07-10
-2020     16.00 uur herdenking gevallen Britse militairen kerkhof Born
nov-2020        18.15 uur vertrek St. Maartenoptocht i.s.m. Jong Nederland.
nov- 2020       Eucharistieviering Schutterij St. Martinus
24-11- 2020    9e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

DECEMBER
dec-2020       Jaarlijks Jeugduitje in de Kerstvakantie

 

Born, 30 oktober 2019


HERDENKINGSPLECHTIGHEID BRITSE GEVALLENEN OP DE R.K. BEGRAAFPLAATS (MGR. BUCKXSTRAAT) TE BORN ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 OM 16.00 UUR

GEORGANISEERD DOOR SCHUTTERIJ ST. MARTINUS BORN IN SAMENWERKING MET DE STICHTING OORLOGSGRAVENCOMITÉ SITTARD

Schutterij St. Martinus Born en het Oorlogsgraven comité Sittard herdenken ook dit jaar weer gezamenlijk de Britse gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog.

De herdenkingsactiviteiten zijn gericht op het bewust maken van jongere generaties, dat vrede en vrijheid zwaar bevochten zijn en nooit als vanzelfsprekend mogen worden ervaren.

Wij nodigen belangstellenden van harte uit de herdenking in Born, alsook de overige herdenkingen bij te wonen en zo stil te staan bij de vele Britse militairen die 75 jaar geleden in onze provincie hun leven lieten voor onze vrijheid.

15.45 uur Opstellen op de begraafplaats
16.00 uur Aanvang van de herdenking

1. Welkomstwoord door Angelique Heijnen
2. Gedicht voorgedragen door Fenna Raeven, jeugdmarktentster schutterij St. Martinus Born
3. Gebeden door de vertegenwoordigers van de kerken: Pastoor F. Houwman en Reader J. Waterschoot.
4. Act of Remembrance:

• Krans- en bloemlegging door militaire vertegenwoordigers, bestuursleden en gasten. De kransen en bloemen worden aangereikt door leden van Jong Nederland Born

• Prayer reader J. Waterschoot:

Let us remember before God, and commend to his sure keeping:
Those who have died for their country in war;
Those whom we have known, and whose memory we treasure;
And all who have lived and died in the service of mankind
• Sentence of Remembrance door Britse vertegenwoordiger
They shall not grow old as we that are left grow old;
Age shall not weary them, nor the years condemn,
At the going down of the sun and in the morning,
We will remember them.
5. Dodenappèl. Erewacht bij graven.
6. Lament op bag pipe door Drs. Kenny Brouwers
7. Last post op trompet door Yuri Janson, Harmonie l’ Union Born
8. De stilte – The Silence (2 minuten)
9. Reveille op trompet door Yuri Janson, Harmonie l ‘Union Born
10. Final Sentence of Remembrance
“When you go home, tell them of us and say
For your tomorrow, we gave our today”
11. Zegening, the Blessing: The Lord bless us and keep us; the Lord make his face to shine upon us, and be gracious to us; the Lord lift up his countenance upon us, and give us peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
12. Bag pipe door Drs. Kenny Brouwers

De overige herdenkingen vinden plaats op:
Zaterdag 9 november in Sittard (Algemene Begraafplaats, 11.00 uur)
Zaterdag 9 november in Grevenbicht (Protestantse kerk, 14.30 uur)
Klaprooszondag 10 november (Grote Kerk, 10.00 uur, en Ophoven, 11.30 uur)

 

HERDENKINGSPLECHTIGHEID BRITSE GEVALLENEN OP DE R.K. BEGRAAFPLAATS (MGR. BUCKXSTRAAT) TE BORN ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 OM 16.00 UUR

 

GEORGANISEERD DOOR SCHUTTERIJ ST. MARTINUS BORN IN SAMENWERKING MET DE STICHTING OORLOGSGRAVENCOMITÉ SITTARD

 

15.45 uur          Opstellen op de begraafplaats

16.00 uur          Aanvang van de herdenking

 

1.           Welkomstwoord door Angelique Heijnen

2.           Gedicht voorgedragen door Myrthe Leurs, jeugdmarktentster schutterij St. Martinus Born

3.           Gebeden door de vertegenwoordigers van de kerken: Pastoor F. Houwman, Ds. I. Pluim, Reader J. Waterschoot.

4.           Act of Remembrance:

·      The Lord’s Prayer                                                                   Onze Vader

Our Father,                                                                                     Onze Vader,

who art in heaven,                                                                         Die in de hemel zijt,

Hallowed be thy name,                                                                 Uw naam worde geheiligd,

thy kingdom come,                                                                        Uw rijk kome,

thy will be done,                                                                             Uw wil geschiede, op aarde

on earth as it is in heaven.                                                            zoals in de hemel.

Give us this day our daily bread                                                   Geef ons heden ons dagelijks brood

and forgive us our trespasses,                                                      en vergeef ons onze schulden,        

as we forgive those                                                                       zoals ook wij vergeven

who trespass against us.                                                              aan onze schuldenaren.

And lead us not into temptation,                                                   En breng ons niet in beproeving

but deliver us from evil.                                                                 Maar verlos ons van het kwade.

for Thine is the Kingdom,                                                             

the power and the glory,for ever and ever,                                 

Amen.                                                                                             Amen.

·      Krans- en bloemlegging door militaire vertegenwoordigers, bestuursleden en gasten. De kransen en bloemen worden aangereikt door leden van Jong Nederland Born: Evelien Spee en Ton van den Hoogen.

·      Prayer reader J. Waterschoot:

Let us remember before God, and commend to his sure keeping:

Those who have died for their country in war;

Those whom we have known, and whose memory we treasure;

And all who have lived and died in the service of mankind

·      Sentence of Remembrance door Britse vertegenwoordiger

They shall not grow old as we that are left grow old;

Age shall not weary them, nor the years condemn,

At the going down of the sun and in the morning,

We will remember them.

5.           Dodenappèl. Erewacht bij graven.

6.           Lament op bag pipe door de heer G. Thissen

7.           Last post op trompet door Yuri Janson, Harmonie l’ Union Born

8.           De stilte – The Silence (2 minuten)

9.           Reveille op trompet door Yuri Janson, Harmonie l ‘Union Born

10.        Final Sentence of Remembrance

“When you go home, tell them of us and say

For your tomorrow, we gave our today”

11.        Zegening, the Blessing: The Lord bless us and keep us; the Lord make his face to shine upon us, and be gracious to us; the Lord lift up his countenance upon us, and give us peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.

Schutterij St. Martinus Born en het Oorlogsgravencomité Sittard herdenken ook dit jaar weer gezamenlijk de Britse gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog.

De herdenkingsactiviteiten zijn gericht op het bewust maken van jongere generaties, dat vrede en vrijheid zwaar bevochten zijn en nooit als vanzelfsprekend mogen worden ervaren.

 

Wij nodigen belangstellenden van harte uit de herdenking in Born, alsook de overige herdenkingen bij te wonen en zo stil te staan bij de vele Britse militairen die in onze provincie hun leven lieten voor onze vrijheid.

 

De overige herdenkingen vinden plaats op:

Zaterdag 10 november in Sittard (Algemene Begraafplaats, 11.00 uur)

Zaterdag 10 november in Grevenbicht (Protestantse kerk, 14.30 uur)

Klaprooszondag 11 november (Grote Kerk, 10.00 uur, en Ophoven, 11.30 uur)

 

Voor meer informatie: http://www.schutterijstmartinusborn.nl/ en http://www.stichting-ocs.nl/

ROMMELMARKT SCHUTTERIJ ST. MARTINUS BORN ZONDAG 6 OKTOBER 2019.

Schutterij St. Martinus Born organiseert op zondag 6 oktober 2019 een rommelmarkt.
Deze markt vindt plaats in het Gemeenschapshuis, Prinsbisdomstraat 5 in Born van 10.00 – 15.00 uur.

Verkoop alleen door particulieren. Alle beschikbare tafels zijn verhuurd.

Ben je op zoek naar leuke hebbedingetjes, dan is dit de plek waar je moet zijn!
Entree volwassenen € 1,00. De opbrengst van de entreegelden komt ten gunste van de schutterij. Kinderen tot en met 12 jaar gratis entree.
Iedereen is van harte welkom.