Op Pinksterzondag 9 juni a.s. vindt de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Born plaats. De processie vertrekt aansluitend aan de H. Mis van 9.30 uur vanuit onze Sint Martinuskerk te Born.

Verder zijn wij zeer verheugd dat onze bisschop H. Smeets op zondag 16 juni a.s. voor zal gaan in een Pontificale Hoogmis om 10.30 uur. Als schutterij willen wij monseigneur Smeets een warm welkom geven.

 

19 april starten weer de schietoefeningen op ons schietterrein!

 

 

Nieuwsbrief 34, Born 10 februari 2019

Beste Schuttersvrienden,

 

De eerste nieuwsbrief van 2019. Het duurt weliswaar nog even dat de feesten eraan komen, maar de schutterij zit niet stil. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn namelijk alweer in volle gang.

 

Een seizoen waar we maar drie Bondsfeesten hebben. In de krant stond afgelopen week dat zich slechts 144 Schutterijen voor het OLS hebben aangemeld. Dit zijn er 23 minder dan in het topjaar 2003, toen er in Kessenich 167 schutterskorpsen deelnamen. In dat jaar was onze huidige keizer koning.

 

Het fenomeen van minder schutterijen doet zich ook voelen in “onze” schuttersbond. De bond bestaat nog uit 18 actieve schutterijen. Dit waren er nog niet zo heel lang geleden 24. Van de 18 zijn er een paar die het moeilijk hebben.

 

De schuttersbond heeft  toch besloten om de cyclus van om de vier jaar een feest te organiseren aan te houden. Zo komt het dat er om de paar jaar maar drie feesten zijn.

 

In het verre verleden was het nog anders. Na de tweede wereldoorlog bestond de prille schuttersbond Born maar uit 8 schutterijen en hield men om de twee jaar een schuttersfeest in het dorp. Natuurlijk waren dit geen feesten met dure tenten en was de regelgeving vanuit de overheid minder scherp. Een feest was wat eenvoudiger georganiseerd. Maar sommige zaken zijn hetzelfde gebleven: het dorp liep uit, de harmonie kwam opdraven, er werd een flinke pot bier gedronken. Het was gezellig.

 

In de tijden dat er kennelijk veranderingen plaatsvinden in het schutterswezen, moeten de basiswaarden van de schutterij worden behouden. We moeten dat stukje gezelligheid en binding bieden. En dat doet de schutterij uiteraard.

 

Het schuttersfeest van afgelopen september was er op gericht zo laagdrempelig mogelijk te zijn en aan alle aanwezigen een prettige dag te geven.

 

Gedachten zijn er om het koningsvogelschieten open te stellen voor iedereen, om zo iedereen de mogelijkheid te geven mee te genieten van het schutterswezen. We willen proberen het jaarlijkse koningsvogelschieten nog meer een evenement te maken van en voor de gemeenschap.

 

Binnenkort zal de schutterij Prins Carnaval weer thuis gaan afhalen en vergezellen naar zijn receptie in het gemeenschapshuis. Op initiatief van de schutterij zal ook de harmonie aansluiten. Het gezamenlijk optreden zal voor de receptie van de Prins een extra cachet zijn.

 

Verdere voorbereidingen

 

De drumband is inmiddels weer doende om nieuwe marsen in te studeren. Nieuwe jonge leden zijn aan het oefenen en zullen in de loop van het jaar hun kunnen ten toon spreiden.

 

De nieuwe koning en koningin staan te trappelen. Zeker het afhalen van de Prins zal voor Bela extra bijzonder zijn. Immers zijn zoon Youri Balasz regeert met carnaval. De voorbereidingen voor een groots ontvangst zijn ook al aan de gang. In elk geval vanaf deze zijde: Youri van harte proficiat en maak er een gezellige tijd van !!!!!

 

Verder is de schutterij druk doende om er tijdens het nieuwe seizoen weer pico bello op staan. De kleermaker zal enkele leden in een nieuw uniform steken. Voorbereidingen worden getroffen om de keizer met een nieuwe pak weer die uitstraling te geven die past bij zijn functie. De jeugdmarketentsters waren zodanig gegroeid dat ook zij een nieuwe uitmonstering moeten krijgen. En enkele leden van de drumband die het met een cape moesten stellen worden voorzien van een echte uniformjas en pet.

 

Direct na carnaval worden alle uniformen bij De Ster in Born ingeleverd en zal de stomerij de laatste vlekken verwijderen.

 

Op naar een nieuw schuttersjaar.

 

 

Activiteiten in Mei !

 

 

mei Anjercollecte Sint Martinus Born !!!

 

19-05-2019 Bondsfeest in Hingen !!!

 

28-05-2019  5e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born !!!

 

Jaarplanner vanaf mei 2019

 

MEI

 

mei 2019 t/m mei 2020 is weer de Anjercollecte

 

19-05-2019 Bondsfeest Hingen

 

28-05-2019  5e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

 

JUNI

 

09-06-2019  Processie Born (Pinksterzondag)

 

11-06-2018 6e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

 

JULI

 

07-07-2019  OLS Sevenum

 

21-07-2019  ZLF Puth 

 

AUGUSTUS

 

11-08-2019  Bondsfeest Buchten

 

25-08-2019  Bondfeest Obbicht

 

31-08-2019  Persoonlijk kampioenschap Schutterij St. Martinus Born 

 

SEPTEMBER

 

01-09-2019  Koningsvogelschieten Schutterij St. Martinus Born

 

24-09-2019  7e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

 

OKTOBER

 

06-10-2019  Rommelmarkt 2019 Gemeenschapshuis Born

 

13-10-2019  Optocht Oktoberfeest Sittard

 

13-10-2019  Bezoek Oktoberkermis door de Jeugdleden

 

29-10-2019  8e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

 

okt/nov 2019  Jaarlijks uitje / BBQ (zondag)

 

okt/nov 2019  Ledenvergadering Schutterij St. Martinus Born

 

NOVEMBER

 

09-11-2019 “Kroate” maken door de Jeugdleden

 

09-11-2019  16.00 uur herdenking gevallen Britse militairen kerkhof Born

 

09-11-2019  18.15 uur vertrek St. Maartenoptocht i.s.m. Jong Nederland.

 

november 2019  Eucharistieviering Schutterij St. Martinus

 

19-11-2019  9e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born