In memoriaal: Math van Peij
Math van Peij met vrouw en kinderen (Keizer vanaf 1956)

Op dinsdag 29 oktober 2002 overleed, gesterkt door het H. sacrament der zieken de heer Math van Peij, keizer van de schutterij St. Martinus te Born. Zaterdag 2 november werd hij te Born, begeleid door zijn schuttenbroeders, onder grote belangstelling begraven.

Met Math van Peij is een markante persoonlijkheid heengegaan.

De heer Van Peij werd geboren op 15 januari 1917 te Limbricht. In deze plaats heeft hij zijn gehele jeugd doorgebracht. Aldaar maakte hij via zijn vader kennis met de schutterswereld. Deze was lid van de schutterij te Limbricht en zoon Math trad al vroeg in de voetsporen van zijn vader. In 1937 verhuisde hij naar Born, alwaar hij in 1941 huwde met zijn May.

In 1945, vrij snel na de bevrijding van Nederland, ontstond bij een aantal inwoners van Born het idee om de schutterij in ruste nieuw leven in te blazen. Math van Peij was een van de initiatiefnemers. Op kermiszaterdag voor St. Martinuskermis werd een eerste vergadering belegd om het initiatief te presenteren. Dit viel in goede aarde. Er meldden zich ruim 140 personen. Diezelfde dag werd besloten dat deze belangstelling voldoende basis vormde om door te zetten. Het bestuur werd gekozen en de rangen vastgesteld. De heer Van Pey werd commandant.

De rol van commandant werd door Math van Peij met gedrevenheid uitgevoerd. Hij had de wind eronder. Het gebeurde zelfs dat leden die zich niet in het gareel wilden zetten het uniform moesten inleveren.

In 1954 en 1955 schoot Math van Peij de vogel en vormde hij met zijn vrouw een prachtig koningspaar. In 1956 ging hij op voor de keizerstitel. Op Sint Barbarakermis 6 september 1956 schoot hij onder grote belangstelling van de Bornse bevolking de vogel af en was de Keizerstitel een feit. Voor zover bekend was hij tot nu toe de enige keizer die de schutterij in Born in haar bestaan heeft gekend. Hij vervulde het keizerschap 46 jaar, tot zijn dood.

Tot het in rustte gaan van de schutterij in 1967 trokken Math en zijn vrouw als keizer en keizerin mee. Ook nadien heeft Math de traditie van de schutterij met enkele getrouwen in leven gehouden. Zo werd onder andere jaarlijks het kamerschieten tijdens de sacramentsprocessie door hem verzorgd.

Toen in 1985 de schutterij St. Martinus Born werd heropgericht, stond Math als keizer de beginnende schutters met raad en daad bij. Vooral het eerste vogelschieten was voor hem een zeer emotioneel moment. Gezien zijn gestel kon hij niet meer meetrekken, dit zeer tot zijn spijt, maar bij vele gelegenheden was hij aanwezig. Tijdens Bondsfeesten was hij er als supporter en binnen Born als Keizer (een enkele keer in uniform, maar altijd met keizersplaat). Zolang hij kon heeft hij onder andere met zoon Broer van Peij de kamers geschoten, onder zijn motto “’t kent neet hèl genog” en ik verzeker u, ze waren hard de kamerschoten van Math.

Voor zijn verdiensten binnen het schutterswezen ontving hij de Gouden ere-medaille van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Door loco-burgemeester, de heer J. Barbou van Roosteren, werd Math van Peij in 1956 begiftigd met de Bronzen Legpenning der gemeente Born wegens zijn verdiensten voor de Bornse gemeenschap.

Math was immers zeer actief in het verenigingsleven. Naast de schutterij was hij actief binnen de duivenvereniging. Tevens was hij medeoprichter van de Carnavalsvereniging, waarvoor hij vele jaren als Vorst de kar trok.

Naast zijn werk bij de Staatsmijnen, waar hij 40 jaar in dienst was, had hij vele hobby’s, zoals zijn tuin, vogels, de jacht en de “bosj”. Hij was jachtopziener en beheerder van de jagershut in het Limbrichterbos. Hier hebben wij als schutters vele malen van zijn gastvrijheid genoten en een borrel gedronken bij een knappend haardvuur.

Niet vergeten moet worden dat te vermelden dat Math een echt familiemens was. Zijn kinderen en later de kleinkinderen en achterkleinkinderen lagen hem zeer na. Dat gold overigens voor alle mensen waar hij mee te maken kreeg. Snel raakte je met hem aan de praat waarbij hij prachtig kon verhalen, maar zijn belangstelling ging ook uit naar wat de andere persoon te vertellen had en dat maakte hem tot een prettige persoonlijkheid.

Het overlijden van Math is een gemis voor ieder die hem heeft gekend. Voor onze schutterij was hij een inspirator en de persoonlijke link met het verleden.

Math we bedanken je voor alles en zullen je gedenken. De familie wensen we veel sterkte toe.

Namens Schutterij St. Martinus Born

Rob Deuss