ROB DEUSS SCHUTTERSKONING 2016 ST. MARTINUS BORN

Willy Pieters burgerkoning. 

Op zondag 30 augustus vond in zomerse omstandigheden het Koningsvogelschieten plaats van schutterij St. Martinus Born. 

Eerst werd het koningspaar Stan van Sloun en Shannen Smeets en burgerkoning Lou Janssen van alle officiële versierselen ontdaan en bedankt voor hun enthousiaste inzet gedurende het afgelopen seizoen. Aan pastoor Van Dijck vervolgens de eer om het openingsschot te lossen op de Burgervogel. In grote getalen werd er geschoten, maar de burgervogel wilde maar niet wijken. Pas bij het 174e schot gaf de vogel zich gewonnen en knalde Willy Pieters, kastelein van Café de Mert, het laatste stuk van de vogel naar beneden en werd Willy daarmee voor de 2e keer Burgerkoning van St. Martinus Born.

Als feestelijk intermezzo werden Lambèr Cremers en Broer van Peij zeer verdiend in het zonnetje gezet en kregen zij de versierselen behorend bij het 50 jarig lidmaatschap opgespeld.

Vervolgens werd de strijd aangebonden door de aspirant koningen. Allen waren zeer gebrand op het Koningschap 2016. Na een zinderende strijd werd de Koningsvogel bij het 113e schot geveld. En de nieuwe Koning heet Rob Deuss. Nou ja, wat heet nieuw? Rob Deuss was eerder al koning in 1992, 1995, 2006, 2007 en 2010: En toen zijn toenmalige vriendin / thans echtgenote in 1989 de Koningsvogel velde droeg hij ook nog een keer het zilver.

Zoals hij het zelf becommentarieerde, “na 5 jaar werd het wel weer eens tijd!”

De officiële inhuldiging van beide koningen vond aansluitend plaats. Ger Hamers, burgerkoning in 2014, had als verrassing een mooie bewaarkist voor de burgerketting gemaakt. Dit werd met luid applaus ontvangen.