De organisatie van de schutterij.

Bij het organiseren van de schutterij komt heel wat kijken, zowel qua uitvoer van de functies (drumband, marketentsters, keizerspaar, koningspaar en excercitiegroep, vrienden van) als het echte regelen en organiseren (bestuur en werkgroepen).

Commandant is Hans Ackermans, Tamboer-majoor is Timothy Janssen, drumband-instructeur Louis Swelsen en Geestelijk adviseur is Kapelaan  I. Blaschek.

Model Coldstream Guards, het uniform van de schutterij.

 

 

Waar komt het vandaan!

De Coldstream Guards is een regiment van de British Army, een deel van de Guards Division. Het is het oudste regiment en is opgericht in 1650 door Oliver Cromwell in het plaatsje Coldstream voor Colonel George Monck en werd het “Monck’s Regiment of foot” genoemd.

De Guards Division bestaat nu (New Model Army) uit vijf regimenten, het eerste is de Grenadier Guards, als tweede de Coldstream Guards, als derde de Scots Guards, als vierde de Irish Guards en als vijfde de Welsh Guards.

Hoe kun je het herkennen! 

De uniformen van deze vijf regimenten zijn in de grote lijn hetzelfde, alleen de details zoals mouw en rug uitmonsteringen, knopen, kraag en schouder emblemen, koppelplaat, het embleem en de kleur band om de platte pet en de kleur van de pluim in de berenmuts zijn anders, deze kan ook nog rechts of links in de berenmuts gedragen worden.

De berenmuts! 

De berenmuts werd toegekend aan de 1ste Regiment van Foot Guards voor hun deelname aan de Slag bij Waterloo (1815), waar ze ook de naam krijgen van "Grenadier Guards", waar ze nog steeds aan vasthouden tot op de dag van vandaag. Sindsdien is de berenmuts ook toegekend aan de latere Guards regimenten, de Coldstream, Scots, Irish and Welsh Guards als een teken van status en elite als de regimenten van zijn/hare majesteit. Berenmutsen zijn altijd gemaakt van de vacht van een zwarte of een bruine beer, de laatste wordt gebruikt voor officieren mutsen. Vanwege de kosten om een berenmuts te produceren, is het alleen toegekend aan de vijf elite regimenten.

Het voegt schijnbare hoogte en gestalte aan een soldaat, met de hoogte als een wenselijke attribuut in de Europese legers van de 18e en 19e eeuw. De berenmuts was ook functioneel als hoofddeksel, omdat de vacht naar beneden valt voorbij de ogen, brak het de silhouet van het hoofd van de soldaat. De lansiers werden getraind om het hoofd te raken, maar in plaats het hoofd raakten ze de berenmuts.

De kinketting, of  'kin riem', waarvan sommigen zich afvragen waarom deze wordt gedragen op de kin in plaats van eronder, is zo om het gezicht te beschermen tegen sabel slagen.

De platte pet! 

Hier hebben wij als schutterij dan ook voor gekozen.

Een zeer herkenbaar punt voor de Coldstream Guards is dat ze een witte band om de Forage Cap hebben en hierdoor ook een bijnaam hebben namelijk “The Lily-whites”, op de ster staat ook nog de spreuk “Honi soit qui mal Y pense” wat betekend “Evil be to him who evil thinks” en dit betekend weer “kwaad voor hem die kwaad denkt”. 

Het motto van de Coldstream Guards is “Nulli Secundus” (Second to None) en hiermee willen ze zeggen wij waren er als eerst!

Zij waren in vroeger dagen erg teleurgesteld dat ze als tweede regiment werden genoemd terwijl ze als eerste zijn opgericht.

Hun patroonsfeest is op 23 april (St. George’s Day). Het leuke is, wij als schutterij zijn meer als 40 jaar ouder als Coldstream Guards.

Wat ook interessant is! 

Waarom ze toen voor de kleur rood hebben gekozen. Er gaat een fabeltje rond dat als je beschoten en geraakt werd tijdens een veldslag dat je niet zo schrikt van al dat bloed. Het bloed zou minder opvallen op de rode jassen.Echter de kleur rood is gekozen om op te vallen als er veldslagen werden gevoerd. Door al de rook van de kanonnen en de geweren was er vaak niet veel te zien. De legerleiding stond op een hoger punt om overzicht te hebben en zo konden ze de situaties sneller en beter inschatten.

Nu zijn er op de schutterswei wel meer als twee legers en hebben er meerdere schutterijen een rood uniform, maar ook hier vind je elkaar iets vlugger in al die drukte.

Volg schutterij St. Martinus Born op www.schutterijstmartinusborn.nl en op