De Rabobank Clubkas Campagne gaat van start! En ook Schutterij St. Martinus Born doet mee. Stem jij ook op ons?

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek hun stem uitbrengen op de vereniging die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging worden uitgebracht, des te meer geld deze vereniging ontvangt.

Stemmen kunnen worden uitgebracht van woensdag 10 mei tot en met dinsdag 23 mei!foto van Schutterij Sint Martinus Born.

Op dinsdag 25 april 2017 heeft het onze koning (niet Stan maar Willem-Alexander) behaagd om Angelique Heijnen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren toog met een delegatie uit Born naar “Huize Heijnen” in Susteren om Angelique het heugelijke nieuws te brengen. Ze vermoedde niets toen zij zich van haar werk naar huis spoedde. Immers haar zus en echtgenoot Math hadden voor haar een afspraak gemaakt om naar een kookcursus te gaan. Ze moest daarvoor op tijd thuis zijn. Ze was zeer verrast toen ze thuis ineens een heleboel mensen zag “binnenvallen”. De Burgemeester sprak mooie woorden. We mogen er trots op zijn zo een lid binnen onze vereniging te hebben.

Angelique een hele dikke PROFICIAT!

Heugelijk nieuws!

Vrijdagavond 9 december is een delegatie van het Bondsbestuur op bezoek geweest in onze unit met een verrassing: Han van Beek wordt opgenomen in de Edele Eed Broederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus. Naast Ton van Sloun komt er dus een tweede Rode Leeuw binnen onze vereniging.

Ook familie van Han was aanwezig en een grote delegatie van ons eigen bestuur.

Han was naar de unit gelokt i.v.m. vergadering. Er waren door de gemeente vragen gesteld over de verschoten kogels van het laatste Bondsfeest en hij was dus bij binnenkomst zeer verbaasd door deze ‘overval’.

De Edele Eed Broederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus is een prestigieuze schuttersorde die in 1979 is opgericht door oud-president van het OLS dhr. L. Jans.

Om deze onderscheiding te mogen ontvangen moet men zeer specifieke verdiensten hebben verricht voor het schutterswezen.

Een korte opsomming:

Han was een van de initiatiefnemers van de heroprichting van schutterij St. Martinus Born in de jaren 1984 / 1985. Hij heeft diverse functies binnen de schutterij bekleed, zoals tamboer-majoor, geweerdrager en thans is hij een trotse vaandeldrager. Hij is een steunpilaar binnen het schietgebeuren en heeft jarenlang het beheer van de schootsvelden op zich genomen, alsmede het noodzakelijke rapen van de kogels georganiseerd. Tevens is hij een deskundig lid van de schietcommissie en begenadigd schutter in het A-zestal. Hij blijft altijd de rust zelve, ook al is de situatie er soms niet naar.

Bij schuttersfeesten is hij vaste contactpersoon naar de overheden met als doel veilige schootsvelden te ontwerpen en ook is hij dan betrokken bij de plaatsing van de schietbomen. Binnen de schutterij fungeert hij als vraagbaak en raadgever. Een stille, onmisbare kracht binnen de schutterij.

 

Hij heeft van 1985 tot en met 2015 deel uitgemaakt van het bestuur, en toen hij er mee stopte was zijn boodschap: “ik stop nu wel als bestuurslid, maar blijf wel alles gewoon nog doen”.

 

Van harte proficiat Han. Ere wie ere toekomt, je hebt het verdiend!

 

De officiële investituur vindt plaats op zondag 22 januari in Schimmert. Hierover later meer.

 

 

 

JA, DAT BELOOF IK. VOOR OUTER, HEERD EN TROON

 

Han van Beek, lid van schutterij St. Martinus Born, is opgenomen als lid in de Edele Eed Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus.

De orde wordt ook wel kortweg “De Orde van de Rode Leeuw” genoemd.

Opname in deze orde is de belangrijkste onderscheiding binnen de O.L.S. - federatie en het schutterswezen in de beide Limburgen.

 

Op zondag 22 januari jl. vond de officiële investituur plaats in de St. Remigius kerk van Schimmert. De kerk barstte bijna uit haar voegen door de grote belangstelling. Delegaties van schutterijen in uniform en bijbehorende familieleden en vrienden waren in grote getalen aanwezig. Het was een indrukwekkende viering opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola en de drumband en het Jachthoornkorps van Schutterij St. Sebastiaan. Een viering die bol stond van mooie tradities en protocol.

 

21 schutters uit Nederlands en Belgisch Limburg werden door het Kapittel opgenomen. De decorandi werden een voor een naar voren geroepen, in de mantel gehesen en Grootmeester Ger Koopmans bezegelde vervolgens met het zwaard de opname in de Orde van de Rode Leeuw. De kandidaten antwoordden “dat beloof ik voor Outer, heerd en troon”. Ze kregen vervolgens het onderscheidingsteken opgespeld. In dit onderscheidingsteken komen de eeuwenoude tradities van het schutters- en gildenwezen en de band met de Katholieke Kerk tot uitdrukking. En zoals grootmeester Ger Koopmans het verwoordde tijdens de dienst: deze heuglijke gebeurtenis is een prachtig antwoord van harmonie en verbondenheid in een ingewikkelde tijd.

 

De orde van de Rode Leeuw wordt elk jaar uitgereikt aan schutters uit de beide Limburgen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor het schutterswezen.

 

En wat onze eigen Rode Leeuw betreft hieronder een korte opsomming:

Han was een van de initiatiefnemers van de heroprichting van schutterij St. Martinus Born in de jaren 1984 / 1985. Hij heeft diverse functies binnen de schutterij bekleed, zoals tamboer-majoor, tamboer, secretaris, buksmeester, geweerdrager, lid van de exercitieploeg en hij is thans een trotse vaandeldrager. Hij is een steunpilaar binnen het schietgebeuren en heeft jarenlang het beheer van de schootsvelden op zich genomen, alsook het noodzakelijke rapen van de kogels georganiseerd. Tevens is hij een deskundig lid van de schietcommissie en begenadigd schutter in het A-zestal. Hij blijft altijd de rust zelve, ook al is de situatie er soms niet naar. Bij schuttersfeesten is hij vaste contactpersoon naar de overheden met als doel veilige schootsvelden te ontwerpen en ook is hij dan betrokken bij de plaatsing van de schietbomen. Binnen de schutterij fungeert hij als algemeen vraagbaak en raadgever. Ook is hij de stuwende kracht achter de succesvolle rommelmarkten waarvan de opbrengst uiteraard ook naar de schutterij gaat. Han is een stille, maar onmisbare kracht binnen de schutterij. Altijd paraat op het moment dat ondersteuning nodig is. Hij heeft van 1985 tot en met 2015 deel uitgemaakt van het bestuur, en toen hij er mee stopte was zijn boodschap: “ik stop nu wel als bestuurslid, maar blijf wel alles gewoon nog doen”.

Kortom een lid om als vereniging trots op te zijn.

 

In aanwezigheid van een delegatie van het Bondsbestuur en een delegatie van de schutterij werd een trotse Han na afloop uitbundig gefêteerd.